skip to Main Content

BLOG

Om opmærksomhed.

Dette blogindlæg er en kanaliseret inspiration –  omkring din opmærksomhed, personligt og spirituelt.

Opmærksomhed er et  vigtigt redskab i din personlige og spirituelle udvikling.
Den personlige og spirituel udvikling går hånd i hånd – er 2 sider af samme sag – uagtet at der indimellem kan være tidsforskydninger i bevidstheden omkring funderingen af læring (som er udgangspunktet for udvikling).
Det vil sige, at bevidstheden omkring læringen til tider kan være på åndelige planer, førend det sker på det fysiske plan = det personlige plan.

Opmærksomheden – din opmærksomhed – er det væsentligste udgangspunkt, sandsynligvis det eneste udgangspunkt, for at du kan bevæge dig videre i din udvikling, for at du kan få øje på det der begrænser dig, for at du kan få indsigt i dine mønstre, for at du kan få mærke dine bindinger – og meget mere.

Opmærksomheden er dermed det, som kan være katalysator for at du kan gøre dig fri – for at du kan udvikle dig, hen mod noget der udvider dig, giver dig mere ro – i hvert fald i øjeblikket, forstået således: indtil du skal tage næste skridt.

Opmærksomheden involverer alle dine sanser.
Opmærksomheden involverer alle dine legemer.

Opmærksomheden handler blandt andet om at tage imod de signaler der sendes til dig, der kommer til dig – og der kommer fra dig.

Din opmærksomhed involverer noget der kommer udefra og sendes til dig – og noget der kommer indefra dig, viser dig noget.
Det er også sådan, at det der kommer udefra og det der kommer indefra hænger sammen – man kan sige, at det har en årsag-virkning sammenhæng, begge veje, uden at det dog altid – og måske langt fra – er muligt at skabe umiddelbar sammenhæng mellem årsag og virkning, lineær sammenhæng.

Øvelsen består i at være opmærksom – og så give tid til refleksion og eftertanke over, hvad der kan ligge bag det opmærksomheden opfanger. Det er ikke altid så enkelt at opfange – men øvelse og med tiden erfaringen, og ikke mindst åbenhed overfor at være opmærksom, gør det muligt at lære.

Når du er opmærksom bliver du vist AT – der er noget der begrænser dig, der er en ubalance og lignende.

Du bliver også vist HVAD der er årsagen, hvad du skal/kan gøre ved det.
Men det er ofte lidt vanskeligere at få fat i. Så for at finde frem til det, kan du bruge opmærksomheden på anden vis.
Du kan bruge den til at åbne dig overfor muligheden at blive det vist. Det vil sige stille spørgsmålet – til dig selv, din Guddommelige Kerne, til Universet…. og så være opmærksom på det budskab du får, det budskab der sendes til dig.

Der er nemlig altid budskaber der sendes, budskaber du kan modtage – når du åbner dig overfor at bliver det vist.
Når du ikke lukker dig og venter, forventer, en bestemt måde at blive det vist på, et bestemt budskab.

Når du åbner dig på denne måde – og ikke begrænser dig selv i form af at tænke løsninger på bestemte måder, så vil det blive klart for dig, hvad du kan gøre – hvad du skal gøre – hvad du kan arbejde hen imod. Hen af vejen.
For hér, som i mange andre tilfælde, gælder det om ikke at være begrænsende – at være åben overfor, at der altid findes mulige måder at løse, gøre noget på…ikke alle er optimale, nogle gange må der indgås kompromiser, men alt er med til at forløse – i større eller mindre omfang fra starten – hvis åbenheden er til stede.

Så du er inviteret til at være opmærksom.
Og også til at være opmærksom på balancen, glæden og det udvidende – for fra disse tilstande sendes også signaler, til og fra dig, som har betydning for din personlige og åndelige udvikling.

Opmærksomhed skaber indsigt og erkendelse.
Af hjertet udspringer opmærksomheden.

 

This Post Has One Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top