Skip to content

Få dybere indsigt i dit liv

e-kursus

Dette kursus er til dig, der vil styrke din selvindsigt.

Og det er til dig, som længes efter at gøre noget nyt i livet, fx undgå at gentage mønstre, undgå at ramme panden mod de  samme mure, undgå at føle at der er noget galt med dig (eller de andre) – fordi du render ind i samme oplevelser gang på gang. Altså næsten.

Det er et kursus, der gør det muligt for dig at udforske dybe lag af dig selv.
Du lære at forstå dig selv og din indre verden, på nye måder.
Og – det har afgørende betydning for den hverdag du har!

I ro og mag.
Når du kan.

Det er også et kursus til dig, som længes efter nye måder at være i dit liv på.
Længes efter at have mere plads i dit liv – billedligt forstået.

Plads som betyder at du:

 • kan lave større armbevægelser –  stå frem som dig!
 • kan trække vejret lettere – uden at være bekymret for hvad andre mon tænker!
 • får mere energi – og vitalitet til livet!
 • bliver mere sikker – på og i dig
 • får en bedre relation til dig selvd

Du får inspiration og redskaber til at rydde ud og op i det, som ikke længere fungerer for dig.
Gennem at give dig selv et dybt indre eftersyn.
For al forandring starter indefra!

Kurset FÅ DYBERE INDSIGT I DIT LIV er sammensat af 3 moduler, som giver mulighed for at få en indsigt og forståelse for de dybe lag af din eksistens.
I hvert modul er der læring, indsigt og inspiration til dig.

Kursets ramme er fleksibelt.
Du kan frit købe det eller de moduler, som taler til dig.
På den måde kan du skræddersy dit eget kursus!

Læringsrammen er også fleksibel.
Det er et e-kursus, med podcasts og meditationer.
På den måde kan du følge kurset præcis når det passer ind i din hverdag.
Og du har livslang adgang, så du kan få glæde af det mange gange.

FÅ DYBERE INDSIGT I DIT LIV  er et kursus, hvor spirituelle forståelser er udgangspunktet for indholdet.
Spirituel forståelse giver en større forståelse for livet og dets mange aspekter.
Spirituel forståelse tager udgangspunkt i, at der er læringsmuligheder i alt – og dermed bliver forandringsperspektivet konkret og løftende!

 

Kurset
løfter og vækster dig
– og dit liv!

Pris og start

Kurset
løfter og vækster dig
– og dit liv!

Modulerne koster 139 kr. pr. stk.

Hvis du køber en samlet pakke med alle modulerne får du 15% rabat – prisen er 349 kr.

 

KURSET STARTER NÅR DU HAR KØBT DET.
Kort efter du har købt kurset, får du en kvitteringsmail.
Og derefter lander der endnu en mail i din indbakke, om hvordan du logger dig ind på din kursus-side, og så er du igang!

Modulerne

Der er en afgørende forskel på om du lever i din kraft  eller om du tager kraft til dig.

Når du tager kraft til dig,  kræver det en konstant viljestyrke og indsats.
Det er udfordrende!
Energikrævende!
Udmattende!
Og derfor sker der tit det, at du stopper dig selv allerede inden du står frem.

Når du lever i din kraft, står du stærkt på et solidt indre fundament.
Du er smeltet sammen med din personlige kraft og ressourcer.
Du forstår, handler og tænker indefra og ud!

Og derfor taber du ikke energi – du får energi!


I modulet DIG OG DIN KRAFT  vil du lære med om, hvordan du kan være i din kraft.
Du vil lære at finde frem til det, som spærrer tilgangen til den kraft der er din. Og du får inspiration til, hvordan du kan rydde det af vejen.
Så du bliver – bedre – i stand til at udnytte dit fulde potentiale og handle i overensstemmelse med det.

Modulet giver dig viden og indsigt – og inspiration til dit hverdagsliv!

Du får mulighed for at være i det liv på en ny måde.

 • du kan trække vejret lettere
 • du kan stå roligere i hverdagen
 • du får en større indsigt i dig
 • du får et større rum at leve dit liv!

 

MODULETS MEDTITATION  har fokus på top og bund i dit energisystem.
Det er et konkret redskab til din hverdag.
At være i kontakt med dit eget energisystem er afgøende for at du leve i din kraft.

Dit ego er den psykiske struktur, der styrer dine tanker, handlinger og måde at indgå i relationer og sociale situationer.
Det er baseret på din livshistorie, og tager afsæt i fortiden: tidligere oplevelser bliver målestok for den måde dit ego reagerer på i nutiden, også selvom det ikke er en helt tilsvarende situation.
Egoet er på denne måde en faktor, som kommer til at lade dig gentage mønstre, tanker og handlinger.

Det er også en faktor, der repræsenterer en del af os, der er fokuseret på selvopretholdelse, selvforståelse og selvinteresser.
Det kan være styret af frygt, trang til kontrol og behov for anerkendelse. Og det kan føre til spændinger og konflikter i dig, og så opstår der begrænsinger i at være kreativ og åbne dig for nye perspektiver i livet!

 

I modulet DIG OG DIT EGO lærer du mere om dit ego, og især de begrænsninger der er knyttet til det.
Du  lærer at identificere dit egos udtryk, og få inspiration til hvordan du undgå at lade udtrykkene være – det primære – udgangspunkt for dine tanker, følelser og handlinger.
Du lærer blandet andet, hvornår du er en LØVE eller en KAMEL i dit ego-udryk!

Modulet giver dig viden og indsigt – og inspiration til dit hverdagsliv!

Du får mulighed for at være i det liv på en ny måde:

 • du får en bedre relation til dig selv og til andre
 • du kommer til at se mere klart
 • du gør op med begrænsninger – blandt andet dit behov for anerkendelse
 • du oplever personlig vækst og de muligheder det giver

 

MODULETS MEDITATION har  fokus på nærvær og tilstedeværelse. I dig.
Det er et konkret redskab til din hverdag.
At rette fokus ind i dig, og give dig plads, er et nødvendigt udgangspunkt for at være årvågen overfor egoet og de udtryk det altid vil komme med.

Din personlige energi er din indre kraft og vitalitet.
Det er udgangspunktet for dine tanker og følelser – den påvirker hele dit liv.

Din personlige energi er noget du skal værne om.
Ikke fordi den er begrænset – men fordi det kan føles sådan, hvis du er uopmærksom på, hvordan du “bruger” den.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvor din energi går hen. Så du kan sikre dig, at du bruger den på måder, der giver tilfredsstillelse og mening.
For dig.
Og det du er en del af.

Din personlige energi reflekteres i din spirituelle energi.
Og omvendt.

 

I modulet DIG OG DIN ENERGI lærer du mere om dig og din energi.
Du får indsigt i hvorfor det er vigtigt at tvære i og med en vågen opmærksom iagttagelse af: hvordan du bruger din energi, hvorfor du bruger din energi og hvilken retninger energien har.
Du lærer hvordan du får en energi-opmærksomhed, der støtter dig og dit liv.

Du får inspiration til at bruge din energi hensigtsmæssigt, så du oplever glæden ved at være:

 • i hverdagen uden at føle dig drænet
 • opmærksom på at din energi går i de rigtige retninger
 • energi-økonomisk
 • i balancerede energi-relationer

 

MODULETS MEDITATION har fokus på på  balancering. Din balancering.
Det er et konkret redskab til din hverdag, så du kan være i  energi-opmærksomhed.

Køber du alle modulerne i en samlet pakke, og få 15% rabat.

Til og med d. 26. marts er der selvfølgelig også 10% rabat på hele pakken.

Et modul indeholder:

 • en podcast på ca. 40 minutter – hvor modulets tema præsenteres og udfoldes & har konkrete inspirationer til din hverdag
 • en meditation på ca. 20 minutter – som er et konkret redskab til at holde dit fokus i forhold til dit liv

Alle moduler bridrager til kursets overordnede tema – og kan hjælpe dig med at få dybere indsigt og forståelse i dit liv.

Vælg selv:

Om du vil købe modulerne enkeltvis.
Om du vil købe dem som en samlet pakke.

Du tilgår modulerne præcis når det passer dig – alt hvad du behøver er en smartphone, og så er du fri til at lytte og reflektere hvor og når du vil!

Din underviser

Anne_sh

Anne Windfeldt

I 21 år har jeg med stor glæde hjulpet mennesker med at finde en retning, der danner mening for dem.
Enten fordi de har mistet retningen. Eller fordi de har haft et ønske om finde en ny.
I deres private liv. Eller erhvervsmæssigt.

Med det resultat, at de føler sig hjemme i deres liv.
På ny. Eller som noget nyt.

Jeg er oprindeligt akademisk uddannet og har arbejdet i undervisnings- og forskningsbranchen i flere år.
I 2003 åbnede jeg min virksomhed Ki.
Udover mit 1:1 arbejde tilbyder jeg mentoring som efteruddannelse, kurser, yogaundervisning, meditationsgrupper, retreats mm. I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i en kombination af coaching, healing, meditation, vejledning, yoga og spirituelle forståelser.

Det udgør en mangfoldig og funktionel værktøjskasse, som giver optimale betingelser for proces, udvikling og skaber resultater!

Har du spørgsmål?

Så kan du:

Ringe til Anne Windfeldt på  tlf. 2211 6066 – eller sende en mail