Skip to content

HJERTE, MOD & STYRKE 

–  veje til forandring


Unikt, intenst og manifesterende.
Til kvinder der vil folde sig selv og deres liv endnu mere ud.

Vi står lige nu i en helt unik tid.
Tiden er til at skabe forandringer.

Det er ikke altid sådan vi oplever det direkte!

Mange af os oplever at være udfordret i vores måde at være i verden på.
Mange oplever at tid kan være en mangelvare og når vi endelig får tiden, bliver vi i tvivl om, hvad vi egentlig skal prioritere og hvad der gør os glade.
Nogle er nået til et sted i  livet, hvor vi har alle muligheder, men simpelthen ikke ved, hvilken vej der er bedste at vælge.
Nogle er  egentlige “glade nok” men mangler gnisten, meningen.

Det er tid til forandringer…og  mulighederne er der – men, det kan være svært, det er svært.
Fordi vi ikke kan mærke det.
Fordi vi ikke ved hvad vi skal gøre.
Fordi vi ikke tør.

Det er dér det kan ses, at det er nødvendigt med forandring!
Forandring …som vi skaber selv. Forandring som vi tager til os og vælger.

Kan du se dig selv i det?
Måske genkende et af scenarierne?
Måske flere?

Kan du kan mærke, at du gerne vil vælge nyt – men ikke tør, ikke ved hvad?
Eller hvordan?

Hvis du kan, så har vi udarbejdet 4 veje til at gribe dette an.
4 veje hvor du får viden, inspiration, konkrete redskaber – så du kan sætte gang i DINE forandringer.

4 veje hvor du  får du TID til egen omsorg.
Du får TID til DIG.

Du får inspiration til nye veje for at skabe mening og glæde i dit liv.
Du kan lære at tage din kraft til dig og sætte dit eget indre kompas, så du står stærkere i dit liv.

HJERTE, MOD & STYRKE vejene er til dig, der

 • vil folde dig ud på nye og kraftfulde måder
 • vil have styrket dit indre fundament
 • har brug for at finde ro og balance i dit liv
 • har brug for udvikling hos dig selv og i dit liv

Veje til forandringer

4 veje med en helt særlig kombination af undervisning, meditation, praktiske øvelser, refleksioner, yoga – alene og sammen med andre.

Du vil opleve spirituelle forståelser, sharing og fokus på DIG og du vil få viden, inspiration og redskaber til at:

Hjerteenergi og essens vil være i fokus – og derigennem vil du kunne udfolde din feminine skabende kraft, og lade den være dit kompas i det du skaber i livet fremover.

 • tage din plads – i dit arbejdsliv og i dit private liv
 • indgå i ligeværdige relationer
 • finde din indre stemme frem – og bruge den
 • finde dine unikke indre styrker og kvaliteter

Vi vender blikkene indad – for at kunne skabe forandringer, både -indad og ud i det liv vi lever.

Når vi skal finde vores indre stemme og essens, har vi brug for viden, inspiration, øvelse og et rum, hvor vi udvikler os.

Derfor består hver vej af en tematisk workshop og et inspirationsrum, som afholdes nogle uger efter den enkelte workshop.

Tilsammen giver den enkelte workshop og  inspirationsrum mulighed for at lære og skabe i et dynamisk og fortroligt rum.
Hvor der deles og afvikles og udvikles.
Vi skaber et fællesskab – hvor vi løfter og hjælper hinanden.

Workshops og inspirationsrum

De fire workshops  har et tema – med tilhørende inspirationsrum – som er udviklet og tilrettelagt som en sammenhængende vej til forandring.
Samtidig kan hvert tema kan stå alene – og afsluttes efterhånden.
Det betyder at du selv kan sammensætter din vej til forandring: du kan deltage i en eller flere workshops og tilhørende inspirationsrum.

Den særlige kombination af workshop og inspirationsrum giver unik mulighed for succes med din proces, da vores personlige udvikling øges i fællesskab med andre.

På workshoppen får du:

 • ny viden om temaet
 • inspiration
 • modeller og redskaber, så du kan arbejde videre med at manifestere dine forarindringer.

Inspirationsrummets fokus er:

 • sharing
 • skabe fællesskab og process
 • inspiration og sparring

Vi arbejder sammen videre med temaet fra workshoppen.

DE 4 VEJE

MIN FORANDRING

At skabe reelle og varige forandringer kræver bevidstgørelse.
En bevidstgørelse af hvad du ønsker at forandre, hvorfor og til hvad.
Det kræver en helhedsorientering og sammenhæng mellem intention, indsats og fokus.

Og for at få succes med forandringen kræver det at du får fat i og tager udgangspunkt i dit hjertes intention.
Så du kan leve autentisk og glad.

På denne workshop får du inspiration og redskaber til din forandringsproces.
Du får helt konkret mulighed for at få en bevidsthed om, hvilke forandringer du har lyst til – og hvordan du kan gribe det an.

Alle forandringsprocesser kræver nysgerrighed på det nye.
Samtidig med at det ofte giver usikkerhed og frygt, fordi det eksisterende er velkendt, også selvom det ikke ”virker”.

På workshoppen vender vi blikket indad, så du kan skabe forandringer i dig…det er vejen til at skabe forandringer i det liv du lever.

DATO: lørdag d. 10. september kl. 9-16.

INSPIRATIONSRUM:

Vi arbejder videre med processerne fra worksoppen – med yderligere oplæg og inspiration om forandringsprocesser.
Sharing, inspiration, vejledning mm.

DATO: 25. september kl. 9-12.

PRIS FOR WORKSHOP & INSPIRATIONSRUM: 2499 kr.

MIT FUNDAMENT

Dit fundament er udgangspunktet for at få succes med forandringsprocesser, og for at skabe et trygt og sikkert grundlag for dit liv.
Er fundamentet usikkert eller skrøbeligt oplever tit: vi at have vanskeligt ved at stå frem, at vi mister energi og overskud, at vi ikke føler gnist og sikkerhed i livet.

På denne workshop lærer du at stabilisere og konsolidere dit fundament.
Du får indsigt i dit nuværende fundament, og gøre det (endnu) mere stabilt og sikkert.
Til gavn for dig og dit nuværende liv. Og som en forudsætning for at skabe nyt.

Efter workshoppen har du redskaber til kontimuerligt at have et sikkert fundament.

På workshoppen bliver du præsenteret for yoga-, meditations- og åndedrætsøvelser, som kan skabe og sikre et solidt fundament.
Omdrejningspunktet på denne workshop tager primært udgangspunkt i kroppen, da det er derigennem vi skaber fundament.

DATO:  søndag d. 30. oktober kl. 9-16.

INSPIRATIONSRUM:

Præsentation af yderligere kropslige tilgange til at skabe et sikkert fundament.
Sharing, inspiration, vejledning mm.

DATO: 13. november kl. 13-16.

PRIS FOR WORKSHOP & INSPIRATIONSRUM: 2499 kr.

MINE MØNSTRE

Udover at spænde ben for forandringer, er vores mønstre også tit årsag til manglende overskud og glæde.
Fordi  de oftest er bundet op på begrænsede overbevisning eller tanker, som gør os mindre end vi af.
Det efterlader os med følelser af usikkerhed og at vi ikke kan gøre os forståelige.

På denne workshop får du viden og inspiration til at få øje på dine mønstre.
Også på de mønstre, som du ikke lige har lagt mærke til før.
Du får redskaber til at kunne ændre dine mønstre.
Så du kan stå frem i din personlige kraft og dine ressourcer.
Være i dit autentiske jeg.

DATO: lørdag d. 26. november kl. 9-16.

INSPIRATIONSRUM:

Præsentation af nye vinkler til at se, forstå – og ændre – dine personlige mønstre.
Sharing, inspiration, vejledning mm.

DATO: lørdag d. 10. december kl. 9-12.

PRIS FOR WORKSHOP & INSPIRATIONSRUM: 2499 kr.

AT VÆRE I OG MED ENERGIFLOWET

Når vi er lærer at blive bevidste om at være i det aktuelle flow af energi, arbejde sammen med det og i forhold til det – stiller vi os i den mest optimale situation i forhold til at være i og skabe det liv som vi gerne vil have..
Og det bliver nemmere for os at skabe vores liv – være i det – i stedet for at lade omstændigheder styrer os i retninger vi ikke ønsker os.

På denne workshop får du viden om det aktuelle energiflow, som vi er i lige nu.
Og om hvordan det er at være kvinde i det.

Du får inspiration til, hvordan du fremover kan være opmærksom på energien – kollektivt og personligt, og hvordan du sikrer dig at du ikke stiller dig i vejen for energien – men arbejder bevidst og konstruktivt med den.

Du får inspiration til at være i dit hjerte – og lade den rationalitet der ligger dér være udgangspunktet for dit liv.

DATO: søndag d. 15. januar kl. 9-16.

INSPIRATIONSRUM:

Sharing, inspiration, vejledning mm.
Vi afslutter denne vej med en Kakao-cermemoni, bla. med fokus på en yderligere åbning af hjertet, og den indsigt der følger med det.

DATO: søndag d. 29. januar kl. 13-16.

PRIS FOR WORKSHOP & INSPIRATIONSRUM: 2499 kr.

RABAT VED KØB AF ALLE 4 VEJE

Ved køb af alle 4 workshops & inspirationsrum er prisen 8.496 kr. – du sparer 1500 kr.
Du får desuden gratis 2 samtaler med enten Anne eller Lisa, som planlægges efter aftale ( disse har en  værdi af 2.000 kr.).

Vil du benytte dig af firmabetaling så send en mail, så sender vi en særskilt faktura.
(Ved firmabetaling tillægges 25% moms).

Undervisere

På alle workshops møder du Lisa Høholt og Anne Windfeldt, som på skift og sammen vil undervise og facilitere indholdet.

Lisa Høholt

Lisa Høholt

Jeg har arbejdet med ledelse, udvikling af mennesker og forretning  gennem de sidste 15 år, hvoraf de fleste år er indenfor it-, tele- og mediebranchen. De seneste år har jeg valgt at arbejde indenfor områder, der har en større påvirkning på mennesker, blandt andet med stressramte medarbejdere og borgere og senest hvordan vi sammen kan være med til at skabe en bedre fremtid for vores børn og unge. Jeg er uddannet coach i 2012 og YinMind instruktør i 2018. Jeg har holdt flere retreats på Bali, samt coachet ledere, medarbejdere og private. Jeg er optaget og motiveret af, at vi hver især bliver bevidste om vores eget potentiale. Og tror på at vi via denne bevidsthed kan opnå det liv, vi både ønsker men i sidste ende også det liv, der får os i balance.

Anne windfeldt

Anne Windfeldt

Jeg er oprindeligt akademisk uddannet og har arbejdet i undervisnings- og forskningsbranchen i flere år. I 2003 åbnede jeg min virksomhed Ki, og har siden med stor glæde arbejdet med at hjælpe mennesker med at finde deres retning i livet. Enten fordi de har mistet retningen. Eller fordi de har haft et ønske om finde en ny. I deres private liv. Eller erhvervsmæssigt.  Udover mit 1:1 arbejde tilbyder jeg mentoring som efteruddannelse, kurser, yogaundervisning, meditationsgrupper, retreats mm. I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i en kombination af coaching, healing, meditation, vejledning, yoga og spirituelle forståelser. Jeg oplever at dette giver optimale betingelser for proces og udvikling.

Rammen for workshops og inspirationsrum

WORKSHOP

Hver workshop forløber forskelligt, af hensyn til temaerne –  men indeholder nogle af de samme elementer:

Kl. 8,30 – 9:     Ankomst, hvor vi serverer en let snack, kaffe og the.
Kl. 9 -12 del:   1. del – der holdes kortere pauser efter behov
Kl. 12-1,245:   Let og  sund frokost og egentid
Kl. 12.45-16:   Del 2

Vi arbejder blandt andet med:

 • Meditation
 • Plenum-undervisning
 • Øvelser, fælles og alene
 • Yoga (YinMind, TriYoga, blid Hatha)

INSPIRATIONSRUM

Hvert inspirationsrum er opbygget forskelligt og vil afhænge af gruppesammensætningen.

Ved ankomst serverer vi snacks, kaffe og the.

Vi arbejder blandt andet med:

 • Sharing
 • Inspiration og sparring
 • Yoga og meditation
 • Kakao-ceremoni
 • Hvis vejret tillader det, kan dele af inspirationsrummet foregå udendørs

Har du spørgsmål?

Så kan du:

Ringe til Lisa Høholt  på tlf. 2480 5313 – eller sende en mail

Ringe til Anne Windfeldt på  tlf. 2211 6066 – eller send en mail

Al undervisning foregår i København på adressen: 

Kompagnistræde 14, c., st.tv
1208 København K